Komplexní zajištění služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví práce, koordinátora BOZP na staveništích. Vypracování komplexní dokumentace BOZP a PO.

Provádění revizí – hasících přístrojů, hydrantových systémů, elektro, hromosvody, plyn, tlakové nádoby, zdvihací zařízení a další.

Prodejna : Šafaříkova ul. Mezi čp. 892 a 893, 269 01 Rakovník

Prodej hasících přístrojů, hydrantů, bezpečnostních tabulek, hlásičů požáru, lékárničky a dalších produktů ve vztahu k BOZP a PO.

V prodejně dále zajišťujeme výdejní místo : ZÁSILKOVNY a PARCELSHOP (PPL)

Provádíme školení o požární ochraně, bezpečnosti práce, práce ve výškách, řidičů referentských vozidel, obsluhy manipulačních vozíků, jeřábníků, vazačů, obsluhy tlakových nádob, obsluhy motorových pil, křovinořezů a vyžínačů trávy a další.