Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ,,BOZP“ je souhrn všech výchovných, organizačních, technických a dalších opatření, k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  vedoucích ochraně zdraví nejen zaměstnanců. Tato opatření je třeba soustavně kontrolovat. Základním právním předpisem BOZP je zákoník práce, který společně s prováděcími předpisy udává práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců.

Taktéž zajištění požární ochrany ,,PO“ je nedílnou součástí zajištění požární bezpečnosti osob, zvířat a majetku. Základním předpisem je Zákon o požární ochraně, Vyhláška o požární prevenci a další související předpisy

 


Komplexní služby v oblasti :

POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)
KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTÍCH (KOO)

 

Provádíme komplexní služby v oblasti :

POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)
KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTÍCH (KOO)

 

DOKUMENTACE PO A BOZP

Jsme schopni Vám vypracovat komplexní dokumentaci PO a BOZP – Dokumentace PO a BOZP pro stavby – Poradenství – Kontroly – Zastupování – Hodnocení rizik prací – Kolaudace a rekolaudace nových staveb a přestaveb objektů, vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby – vybavení staveb protipožárním zařízením atd.

 

ŠKOLENÍ

Provádíme školení požární ochrany a bezpečnosti práce – školení obsluhy tlakových nádob a zdvihacích zařízení – školení topičů – školení obsluhy motorových pil a křovinořezů – obsluhy motorových vozíků VZV – školení osob provádějících práce ve výškách a další. Školení je možné provést přímo u Vás na Vašich pracovištích.

 

TECHNICKÉ ČINNOSTI – kontroly a revize

Provádíme kontroly a revize : Hasících přístrojů – hydrantových systémů – elektro zařízení – hromosvodů – komínů – tlakové nádoby – zdvihací zařízení – plynová zařízení – odborné prohlídky kotelen – Zároveň provádíme i periodické tlakové zkoušky hasících přístrojů, včetně oprav a plnění. A další vyhrazená technická zařízení ve vztahu k PO a BOZP.

 

DODÁVÁME

Hasící přístroje – hydrantové systémy – autonomní hlásiče požáru – bezpečnostní tabulky a značky – vyhrazené ochranné pracovní pomůcky – atd.

 

KOORDINÁTOR BOZP na staveništích

Zajišťujeme výkon Koordinátora BOZP při přípravě stavby – Koordinace BOZP v průběhu stavby – vypracování povinné dokumentace BOZP ke stavbám – kontrolní prohlídky staveb – a další související.

 

Vážení obchodní přátelé, zákazníci

Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám naše služby. Stručně řečeno nabízíme zabezpečení jakékoliv činnosti v oblasti požární ochrany, bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen PO a BOZP), a zajištění služeb Koordinátora BOZP na staveništích od zpracování základní ze zákona povinné dokumentace, až po provedení technických činností, vyřizování odborné agendy a přímé zastupování při jednání se zástupci státní zprávy.

 

JSME SCHOPNI ZAJISTIT A PROVÉST I DALŠÍ SLUŽBY, KTERÉ ZDE NEJSOU UVEDENY.

POKUD JSTE VÝŠE NENALEZLI TO CO PRÁVĚ HLEDÁTE NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT. JSME SCHOPNI ZAJISTIT A PROVÉST I DALŠÍ SLUŽBY.

 

 

MALOOBCHOD – PRODEJNA – HASICÍ PŘÍSTROJE – HYDRANTOVÉ SYSTÉMY – HADICE – PROUDNICE – BEZPEČNOSTNÍ TABULKY – TISKOPISY LÉKÁRNIČKY DETEKTORY A HLÁSIČE – REFLEXNI DOPLŇKY – A DALŠÍ.

 

 

 

VELKOOBCHOD – HASÍCÍ PŘÍSTROJE – HYDRANTOVÉ SYSTÉMY – DETEKTORY A HLÁSIČE – POŽÁRNÍ VYBAVENÍ

SERVISNÍ ČINNOST – KONTROLY A REVIZE: HASÍCH PŘÍSTROJŮ – HYDRANTŮ – ELEKTRO – HROMOSVODY – KOMÍNY – JEŘÁBY – KOTELNY – TLAKOVÉ NÁDOBY PLYNOVÉ ROZVODY A ZAŘÍZENI – ZDVIHACÍ ZAŘÍZENI A DALŠÍ.

ŠKOLENÍ OBSLUHA JEŘÁBŮ – VAZAČŮ – OBSLUHA TLAKOVÝCH NÁDOB -TOPIČI OBSLUHA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRO – MOTOROVÉ PILY A KŘOVINOŘEZY

– TLAKOVÉ ZKOUŠKY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ – PLNĚNÍ HP – PLNĚNÍ CO2 LAHVÍ