Komplexní služby v oblasti :

  • POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)
  • BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)
  • KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTÍCH (KOO)

 

DOKUMENTACE PO A BOZP

Dokumentace PO a BOZP – Dokumentace PO a BOZP pro stavby – Poradenství – Kontroly – Zastupování – Hodnocení rizik prací – Kolaudace a rekolaudace nových staveb a přestaveb objektů, vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby – vybavení staveb protipožárním zařízením atd.

 

ŠKOLENÍ

Školení požární ochrany a bezpečnosti práce – školení obsluhy tlakových nádob a zdvihacích zařízení – školení topičů – školení obsluhy motorových pil a křovinořezů – a další.

 

TECHNICKÉ ČINNOSTI – kontroly a revize

hasící přístroje – hydrantové systémy – elektro zařízení – hromosvody – komíny – tlakové nádoby – zdvihací zařízení – plynová zařízení – odborné prohlídky kotelen – A další vyhrazená technická zařízení ve vztahu k PO a BOZP.

 

DODÁVÁME

hasící přístroje – hydrantové systémy – autonomní hlásiče požáru – bezpečnostní tabulky a značky – vyhrazené ochranné pracovní pomůcky – atd.

 

KOORDINÁTOR BOZP na staveništích

Koordinace BOZP při přípravě stavby – Koordinace BOZP v průběhu stavby – vypracování povinné dokumentace BOZP ke stavbám – kontrolní prohlídky staveb – a další související.

 

Vážení obchodní přátelé, zákazníci

Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám naše služby. Stručně řečeno nabízíme zabezpečení jakékoliv činnosti v oblasti požární ochrany, bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen PO a BOZP), a zajištění služeb Koordinátora BOZP na staveništích od zpracování základní ze zákona povinné dokumentace, až po provedení technických činností, vyřizování odborné agendy a přímé zastupování při jednání se zástupci státní zprávy. Dále také zajišťujeme služby v oblasti – revize komínů, hromosvodů, elektro zařízení, vypracování požárně bezpečnostního řešení staveb, kolaudace a rekolaudace nových i stávajících staveb.

 

JSME SCHOPNI ZAJISTIT A PROVÉST I DALŠÍ SLUŽBY KTERÉ ZDE NEJSOU

POKUD JSTE VÝŠE NENALEZLI TO CO PRÁVĚ HLEDÁTE NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT. JSME SCHOPNI ZAJISTIT A PROVÉST I DALŠÍ SLUŽBY KTERÉ ZDE NEJSOU NEUVEDENÉ.